#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

PFR

KZP-PTCH POLPIG

PZHiPTCh “POLSUS”

KRDIG

PFHBiPM

PZPBM

PZHiPBM

KFHDiPJ

A

K

T

U

A

L

N

O

ś

C

I

 

INICJATYWA

#

H

O

D

O

W

C

Y

R

A

Z

E

M

Polscy hodowcy przeciwni planowanym ograniczeniom w reklamie mięsa

#HodowcyRazem, wspólna inicjatywa największych organizacji zrzeszających polskich hodowców zaniepokojona jest toczącymi się w Parlamencie Europejskim dyskusjami. To próba narzucenia przez relatywnie wąskie grono osób swojego punktu widzenia wszystkim, przy częstym wykorzystaniu nierzetelnych informacji mających zdyskredytować hodowców.

INICJATYWA #HodowcyRazem

Polscy hodowcy przeciwni planowanym ograniczeniom w reklamie mięsa

#HodowcyRazem, wspólna inicjatywa największych organizacji zrzeszających polskich hodowców zaniepokojona jest toczącymi się w Parlamencie Europejskim dyskusjami. To próba narzucenia przez relatywnie wąskie grono osób swojego punktu widzenia wszystkim, przy częstym wykorzystaniu nierzetelnych informacji mających zdyskredytować hodowców.

O

S

O

B

Y

 

D

O

 

K

O

N

T

A

K

T

U

Polska Federacja Rolna

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Brodziak – członek Zarządu
+48 608 308 420
grzegorz.brodziak(at)goodvalley.com

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Osoba do kontaktu:

Aleksander Dargiewicz – Prezes Zarządu
+48 604 905 333
a.dargiewicz(at)polpig.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

Osoba do kontaktu:

Anna Hammermeister – Dyrektor biura
+48 507 088 414
ahammer(at)polsus.pl

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Osoba do kontaktu:

Dariusz Goszczyński – Dyrektor Generalny
+48 605 138 087
d.goszczynski(at)krd-ig.pl

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Osoba do kontaktu:

Dorota Śmigielska – Analityk rynku mleka
+48 504 725 951
d.smigielska(at)pfhb.pl

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Osoba do kontaktu:

Jerzy Wierzbicki – Prezes Zarządu
+48 728 328 800
jerzy.wierzbicki(at)pzpbm.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Osoba do kontaktu:

Jacek Zarzecki – Prezes Zarządu
+48 530 477 764
jacekzarzecki(at)o2.pl

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Osoba do kontaktu:

Paweł Podstawka – Prezes Zarządu
+48 602 287 722
pawel.podstawka(et)drobiarze.pl

Przeczytaj również

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI