#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów z zaopatrzeniem w olej napędowy

4/03/2022 | Stanowiska

Warszawa, 4 marca 2022 r.

Pan
Henryk Kowalczyk
Wicepremier RP
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Szanowny Panie Premierze,

Działając jako grupa organizacji pod nazwą #HodowcyRazem, która skupia producentów i hodowców, na podstawie sygnałów otrzymywanych od naszych członków wyrażamy ogromne zaniepokojenie pojawiającymi się utrudnieniami w zaopatrywaniu się w olej napędowy biorąc pod uwagę początek prac polowych.

Członkowie naszych organizacji działają w branży rolniczej i niemożliwe jest ich funkcjonowanie bez stałego dostępu do paliw, głównie do oleju napędowego. W związku z pojawiającymi się w różnych częściach kraju ograniczeniami dostaw paliw w hurcie dla gospodarstw, jak i zwiększającą się ceną apelujemy o interwencję Pana Premiera i Ministra Rolnictwa mającą na celu zapewnienie dostaw paliw dla rolnictwa w ilościach umożliwiających przeprowadzenie wiosennych prac polowych i obsługę ferm prowadzących produkcję zwierzęcą, gdyż obecne braki paliw zagrażają ich egzystencji.

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI