#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów z zaopatrzeniem w olej napędowy

9/03/2022 | Stanowiska

Warszawa, 9 marca 2022 r.

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 
Szanowny Panie Premierze,

Jako przedstawiciele czołowych organizacji rolniczych działający jako inicjatywa #HodowcyRazem przekazujemy w załączeniu pismo przesłane w dniu 4 marca Panu Wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi, które jest naszym wspólnym stanowiskiem wyrażającym zaniepokojenie pojawiającymi się utrudnieniami w zaopatrywaniu się w olej napędowy.

W obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie szczególne ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, co wiąże się z utrzymaniem ciągłości dostaw paliw dla rolnictwa w ilościach umożliwiających przeprowadzenie wiosennych prac polowych i obsługę ferm prowadzących produkcję zwierzęcą, gdyż obecne braki paliw zagrażają ich egzystencji.

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Do wiadomości:

  1. Henryk Kowalczyk- Wiceprzewodniczący Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Halina Pupacz- Prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych
  3. Wiktor Szmulewicz- Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI