#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

29/04/2022 | Stanowiska

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.

Szanowny Pan

Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury
 

Dotyczy: zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z pismem Sekretarza Stanu Lecha Kołakowskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.), w imieniu inicjatywy organizacji rolniczych #HodowcyRazem deklarujemy gotowość podjęcia ścisłej współpracy przy przygotowywaniu zmian przepisów w tym zakresie. Rozwiązania, które zamierzamy zaproponować w żaden sposób nie pogorszą stanu środowiska naturalnego, a wręcz przeciwnie, poprawią kontrolę nad procesem nawożenia.

Uwolnienie rynku nawozów naturalnych może mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu kosztów produkcji roślinnej, odbudowie krajowego sektora produkcji trzody chlewnej oraz poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. W krajach unijnych, które odgrywają dominującą rolę w produkcji trzody chlewnej, podobne ograniczenia w zbywaniu nawozów naturalnych nie obowiązują. 

Dostępność tanich nawozów naturalnych dla rolników, a także możliwość rozwoju i odbudowy sektorów produkcji zwierzęcej (w tym szczególnie trzody chlewnej) ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla prowadzenia zrównoważonej produkcji żywności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ale również dla ograniczania szkodliwej dla gospodarki inflacji.

Organizacje hodowców inicjatywy #HodowcyRazem deklarują gotowość współpracy z organami administracji w zakresie zmiany ograniczających przepisów Prawa Wodnego oraz poprawienia zasad gospodarowania nawozami naturalnymi. 

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W

I

Ę

C

E

J

 
„Ekologiczne” nieścisłości

„Ekologiczne” nieścisłości

Czas zająć stanowiskoCzas zająć stanowiskoCzas zająć stanowiskoWarszawa, 24 sierpnia 2022 r.W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej publikacji promujących tzw. ekologiczne produkty. Niestety, nawet te sygnowane podpisami autorytetów naukowych nie są wolne od...

read more
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

©2022 by #HodowcyRazem

DESIGNED BY: