#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

29/04/2022 | Stanowiska

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.

Szanowny Pan

Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury
 

Dotyczy: zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z pismem Sekretarza Stanu Lecha Kołakowskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.), w imieniu inicjatywy organizacji rolniczych #HodowcyRazem deklarujemy gotowość podjęcia ścisłej współpracy przy przygotowywaniu zmian przepisów w tym zakresie. Rozwiązania, które zamierzamy zaproponować w żaden sposób nie pogorszą stanu środowiska naturalnego, a wręcz przeciwnie, poprawią kontrolę nad procesem nawożenia.

Uwolnienie rynku nawozów naturalnych może mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu kosztów produkcji roślinnej, odbudowie krajowego sektora produkcji trzody chlewnej oraz poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. W krajach unijnych, które odgrywają dominującą rolę w produkcji trzody chlewnej, podobne ograniczenia w zbywaniu nawozów naturalnych nie obowiązują. 

Dostępność tanich nawozów naturalnych dla rolników, a także możliwość rozwoju i odbudowy sektorów produkcji zwierzęcej (w tym szczególnie trzody chlewnej) ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla prowadzenia zrównoważonej produkcji żywności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ale również dla ograniczania szkodliwej dla gospodarki inflacji.

Organizacje hodowców inicjatywy #HodowcyRazem deklarują gotowość współpracy z organami administracji w zakresie zmiany ograniczających przepisów Prawa Wodnego oraz poprawienia zasad gospodarowania nawozami naturalnymi. 

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI