#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Stanowisko #HodowcyRazem w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “End The Slaughter Age”

30/05/2022 | Stanowiska

Warszawa, 30 maja 2022 r.

Szanowny Pan
Janusz Wojciechowski
Komisarz do spraw rolnictwa

Dotyczy: Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej  End The Slaughter Age (Świat bez rzeźni)

 

Szanowny Panie Komisarzu,

Poniżej przedstawimy stanowisko Porozumienia #HodowcyRazem w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej  End The Slaughter Age (Świat bez rzeźni), która manipulując faktami naukowymi dyskryminuje produkcję zwierzęcą, niesie za sobą negatywne skutki dla rolnictwa i zdrowia konsumentów oraz zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu.

  1. Cele Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej End The Slaughter Age (Świat bez rzeźni)

Oficjalnym celem Inicjatywy Obywatelskiej (dalej Inicjatywa) jest wyłączenie zwierząt gospodarskich z działalności subsydiowanej przez KE i przekierowanie unijnego finansowania WPR do schronisk dla zwierząt. Docelowo Inicjatywa dąży do zniesienia i kryminalizacji wszelkich form wykorzystywania zwierząt gospodarskich. Jako etyczną alternatywę proponuje produkcję mięsa komórkowego, jaj, kości i skóry w laboratoriach oraz mięso warzywne, czyli substytut roślinny mięsa.

Tak naprawdę jednak Inicjatywa usiłuje przekonać do rezygnacji ze sprawdzonych i stosowanych przez ludzkość od setek tysięcy lat źródeł pożywienia na rzecz rozwiązań testowanych od kilkunastu zaledwie lat i nie wychodzących poza eksperymentalne próby syntetycznych zamienników.

Aktywność Inicjatywy zbiega się w czasie z informacjami o rosnących problemach finansowych firm obiecujących tanią i masową produkcję zamienników mięsa. Można odnieść wrażenie, że administracyjnymi metodami Inicjatywa ta chce wykreować sukces rynkowy tych firm.

  1. Manipulowanie prawdą i faktami naukowymi

W tym celu, na swych nośnikach Inicjatywa posługuje się zręczną mieszanką faktów, opinii z dużą liczbą błędów i manipulacji. Wiele stwierdzeń przedstawianych przez Inicjatywę jest po prostu nieprawdziwych. Ich powielanie wynika albo z braku rzetelnej wiedzy na temat produkcji zwierzęcej albo jest elementem celowej kampanii dezinformującej (nieuczciwy lobbing).

Inicjatywa, walcząc o eliminację „wykorzystywania zwierząt” hasłami o energochłonności produkcji i ochronie klimatu nie zauważa, że hodowla i produkcja zwierzęca zmienia się intensywnie właśnie pod kątem uwzględnienia dobrostanu zwierząt, eliminacji emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju. Takie przykłady stają się coraz bardziej powszechne, a szeroka popularyzacja nowoczesnych gospodarstw produkujących z uwzględnieniem potrzeb środowiska i ochrony klimatu zagroziłoby bytowi organizacji ekologicznych i prozwierzęcych. Stąd postulaty całkowitego zakazu hodowli i produkcji zwierzęcej.

  1. Zdrowie konsumentów

Proponowane zmiany spowodują, że konsumenci utracą dostęp do naturalnych składników odżywczych z produktów pochodzenia zwierzęcego, których spożywanie zalecane jest przez dietetyków i naukowców, na rzecz produktów, których długoterminowy efekt stosowania jest trudny do przewidzenia. Znany jest za to koszt produkcji „sztucznego mięsa” – nawet kilkanaście razy wyższy od produkcji konwencjonalnej,  także pod względem generowania bardzo wysokiego śladu węglowego i wodnego.  Obawiamy się o zdrowie konsumentów i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży potrzebujących w codziennej diecie niezbędnych składników pokarmowych dostarczanych w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Proponowane zmiany spowodują, że dostępne powszechnie mięso i jego produkty, podobnie jak w średniowieczu, staną się towarem ekskluzywnym, dostępnym tylko dla elit. Dla reszty społeczeństwa  pozostaną sztuczne surogaty.

  1. Skutki dla rolnictwa

Działania Inicjatywy mogą prowadzić nie tylko do wzrostu cen żywności i spadku konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, mleko, mięso), redukcji pogłowia zwierząt gospodarskich, pogorszenia opłacalności produkcji, ale także zapaści sektorów wspierających produkcję zwierzęcą (przemysł paszowy, usługi weterynaryjne, branże wyposażenia budynków inwentarskich itp.). Na dłuższą metę może to oznaczać nieodwracalną zapaść hodowli i produkcji zwierzęcej.

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe

Spożycie mięsa na świecie wynosi średnio 33,7 kg per capita (ECD-FAO, 2020) i rośnie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw. Rocznie spożywa się ok. 325 mln ton mięsa. W UE to spożycie jest dwukrotnie większe (69,0 kg/osobę) i uwarunkowane kulturowo, a wiele produktów posiada regionalną i lokalną markę. Przy rosnącej populacji ludzi na świecie to właśnie rolnictwo, a nie laboratorium musi zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe.

Wskutek  wojny w Ukrainie bezpieczeństwo żywnościowe w wielu krajach na świecie zostało naruszone. Widmo głodu i trudna sytuacja w krajach Bliskiego Wschodu, Afryce i Azji może, według obecnych szacunków ONZ, dotknąć ponad 200 mln ludzi i doprowadzić do niespotykanej do tej pory fali migracji ludności. Dodatkowo, propozycja odejścia od produkcji mięsa z uboju rytualnego może stanowić podstawę konfliktów z mniejszościami religijnymi, które nie będą w stanie zaakceptować zmian żywieniowych.

  1. Dobrostan zwierząt, dopłaty w programach strategicznych

Inicjatywa wprowadza błędne przekonanie, że zwierzęta gospodarskie są źle traktowane. W rzeczywistości troska o dobrostan zwierząt od kilkudziesięciu lat ma swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach legislacyjnych na poziomie UE oraz krajów członkowskich, a także w   treściach dydaktycznych na różnych poziomach nauczania.

Dobrostan zwierząt został uznany za podstawowy kierunek zmian, a środki wsparcia finansowego w planach strategicznych WPR 2023-2027 w wielu krajach zostały skierowane na priorytetowe działania poprawiające warunki utrzymania, transportu i uboju zwierząt.

  1. Podsumowanie

Obawy o nieetyczną produkcję zwierzęcą, która jednocześnie dewastuje środowisko i wywołuje zmiany klimatycznie są formułowane przez osoby, które w wielu wypadkach nie mają związku z wsią, a ich wiedza nie pochodzi z rolniczych uniwersytetów, tylko bazuje na nierzetelnych informacjach powtarzanych w mediach społecznościowych. Burzenie autorytetów naukowych w imię populistycznych rozwiązań staje się, niestety, powszechnym światowym trendem. Co więcej, twórcy tych haseł zdając sobie sprawę z doświadczenia i krytycyzmu starszych odbiorców, kierują swój przekaz do dzieci i młodzieży, czyli grup najbardziej podatnych na manipulacje. Pod pozorem budowania przyszłości, oferują świat bez przyszłości. Jako cywilizacja stoimy nie tylko przed wyzwaniem wyżywienia rosnącej liczby ludności w skali globalnej, ale również przeciwstawienia się zniekształconym przekazom komunikacyjnym, siejącym dezinformację i zamazującym pożądane kierunki rozwoju.

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Do wiadomości:

Henryk KOWALCZYK – wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi
Robert TELUS – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sejm)
Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Senat)
Pekka PESONEN – sekretarz generalny Copa Cogeca
Agnieszka MALISZEWSKA – wiceprzewodnicząca COGECA
Thierry ROQUEFEUIL – przewodniczący Grupy Roboczej „Mleko i produkty mleczne” Coga – Cogeca

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI