#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Pismo do Wicepremiera Henryka Kowalczyka wyrażające obawy sektora rolno- spożywczego dotyczące polityki promocji UE w 2023 roku

2/06/2022 | Stanowiska

Warszawa, 01 czerwca 2022 r.

Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotyczy: Obawy sektora rolno-spożywczego dotyczące rocznego programu prac 2023 polityki promocji UE dla produktów rolnych

 

Szanowny Panie Premierze,

Jako przedstawiciele organizacji rolniczych działających jako inicjatywa #HodowcyRazem oraz w świetle nadchodzącego posiedzenia sekcji promocji Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (Komitet COM), które odbędzie się 15 czerwca 2022 r., chcielibyśmy wyrazić nasze obawy dotyczące rocznego programu prac 2023 polityki promocji UE dla produktów rolnych.

Jak Pan wie po opublikowaniu strategii od pola do stołu, Komisja podjęła decyzję, aby dokonać przeglądu polityki promocji UE dla produktów rolnych, która opiera się na rozporządzeniu (UE) 1144/2014 w celu zwiększenia jej wkładu w zrównoważoną produkcję oraz konsumpcję żywności. W tym kontekście, przez ostatnie dwa lata odnotowaliśmy, że Komisja już rozpoczęła proces dostosowania rocznego programu prac polityki promocji, mimo że nie dokonano jeszcze przeglądu rozporządzenia (UE) 1144/2014. Przede wszystkim Komisja w nieproporcjonalnym stopniu zwiększyła część budżetu przeznaczoną na promocję produktów ekologicznych, jednocześnie zmniejszając część przyznaną innym produktom, takim jak oznaczenia geograficzne oraz pozostawiając niski budżet na inne zrównoważone praktyki rolne. Co ważniejsze, z uwagi na naciski ze strony DG SANTE oraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa, rozpoczęto dyskryminowanie produktów, takie jak czerwone i przetworzone mięso oraz wino. W istocie, w załączniku 2 w ramach kryterium „Istotność”, roczny program prac 2022 wprowadza nowe podkryterium dla programów promocji ukierunkowanych na rynek wewnętrzny UE, które dyskryminuje czerwone i przetworzone mięso, a także napoje alkoholowe, w tym wino. W tamtym momencie, niektóre państwa członkowskie wyraziły swoje obawy, jednak podjęły decyzję, aby nie głosować przeciwko rocznemu programowi prac, jako że opóźniłoby to rozpoczęcie składania wniosków.

Obawiamy się, że w rocznym programie prac 2023 Komisja zwiększy dyskryminację produktów, takich jak czerwone i przetworzone mięso lub wino, być może uwzględniając inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Byłoby to bardzo szkodliwe, biorąc pod uwagę, że sektor hodowli zwierząt stanowi 45% ogólnej działalności rolnej w UE oraz tworzy bezpośrednie miejsca pracy dla 4 mln osób oraz pośrednio wspiera zatrudnienie 30 mln osób, podczas gdy produkcja wina wiąże się z ponad 3 mln stanowisk[1], w obydwu przypadkach głównie na obszarach wiejskich[2] oraz z uwagi że w Polsce ponad 300 tys. gospodarstw rolnych utrzymuje bydło, około 65 tys. świnie,  a sektor wina w Polsce rozwija się dynamicznie. Obawiamy się również, że niezrównoważona dystrybucja budżetu na produkty ekologiczne i inne może stać się jeszcze bardziej nieproporcjonalna. Uważamy, że produkty ekologiczne są niezmiernie istotne. Jednakże rolnictwo ekologiczne nie jest jedyną zrównoważoną praktyką rolną. Wierzymy, że równie ważne jest wsparcie innych zrównoważonych praktyk, aby zmaksymalizować wkład polityki promocji w zrównoważony rozwój. Byłoby to również bardziej uczciwe dla wszystkich producentów, którzy mimo braku certyfikatu produktów ekologicznych, podejmują znaczące wysiłki, aby uczynić produkcję bardziej zrównoważoną.

Biorąc pod uwagę te obawy oraz fakt, że pod naciskiem DG SANTE oraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa, Komisja zdecydowała się zmienić projekt rocznego programu prac 2022 na niezwykle późnym etapie procesu, uważamy że niezbędne jest, aby już na pierwszym posiedzeniu Komitetu KOM w dn. 15 czerwca, państwa członkowskie jasno poinformowały Komisję, że będą głosowały przeciwko rocznemu programowi prac, w przypadku:

  • dyskryminacji określonych produktów i sektorów, takich jak czerwone i przetworzone mięso oraz wino.
  • nieproporcjonalnego podziału budżetu.
  • całkowitego budżetu wynoszącego mniej niż 200 mln euro (budżet na 2020 r.).

Z tego względu bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby wsparł Pan nasz sektor w zakresie tej polityki oraz przedstawił jasne stanowisko Komisji podczas następnego posiedzenia Komitetu KOM w dn. 15 czerwca. Polityka promocji UE odniosła prawdziwy sukces, jeśli chodzi o wsparcie konkurencyjności produktów rolnych UE. Mamy nadzieję, że tak będzie to wyglądało w przyszłości dla wszystkich sektorów.

Z przyjemnością zaangażujemy się w dalszą wymianę poglądów na ten temat w najbliższym dogodnym dla Pana terminie.

Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.

Z wyrazami szacunku,

—————–

[1] https://www.ceev.eu/wp-content/uploads/2019/11/Brochure_CEEV_-_High_resolution.pdf
[2] http://animaltaskforce.eu/Portals/0/ATF/Downloads/Facts%20and%20figures%20sustainable%20 and%20competitive%20livestock%20sector%20in%20EU_FINAL.pdf

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI