#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Pismo do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi

23/06/2022 | Stanowiska

Warszawa, 22 czerwca 2022 r.

Szanowny Pan
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotyczy: zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Pismo z 8 kwietnia Znak sprawy: DHR.n.811.10.4.2022

 

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu organizacji rolniczych wspierających inicjatywę zmiany przepisów Prawa wodnego art. 105a ust. 6 ustawy bardzo dziękujemy za zainteresowanie i deklarację podjęcia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych w tej sprawie.

Według obowiązujących przepisów producenci, którzy utrzymują powyżej 2000 szt. tuczników lub 750 macior, są zobowiązani wykorzystać 70 proc. wytwarzanego nawozu naturalnego, jakim jest gnojowica, na gruntach będących w ich posiadaniu. Zbyciu lub udostępnieniu dla innych rolników podlega jedynie 30 proc. nawozu. Przepis ten w aktualnej sytuacji ograniczonej dostępności nawozów mineralnych oraz ich wysokich cen nie jest zbieżny z oczekiwaniami rolników, czego dowodem jest szerokie poparcie podpisanych pod listem rolniczych organizacji branżowych. Przepis ten skutkuje jednocześnie większymi emisjami gazów cieplarnianych, gdyż producenci często zmuszeni są transportować nawozy naturalne na duże odległości – do pól położonych daleko, ale do których mają tytułu użytkowania.

Zbyt mała liczba biogazowni rolniczych na terenie kraju również nie pozwala na zagospodarowanie wytwarzanej gnojowicy na cele energetyczne. W naszej opinii liberalizacja przepisów jest niezbędna, aby odwrócić niekorzystny trend spadku pogłowia świń w Polsce oraz poprawić konkurencyjność krajowej produkcji roślinnej w stosunku do rolników unijnych, których takie ograniczenia nie obowiązują, a także ograniczyć zużycie paliw i emisje gazów cieplarnianych.

Chciałbym Pana Ministra poinformować, że w dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się konstruktywne spotkanie przedstawicieli Związku Polpig poświęcone zmianie przepisów Prawa wodnego w zakresie obrotu nawozami naturalnymi z panią dyrektor Małgorzatą Bogucką-Szymalską z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury. 

Liczymy, że w terminie odpowiednim dla Pana Ministra uda się nam zorganizować spotkanie w resorcie rolnictwa, aby przedstawić propozycję odpowiednich rozwiązań legislacyjnych przygotowanych przez branżowe organizacje rolnicze.

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI