#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Pismo ws. zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi

18/07/2022 | Stanowiska

Warszawa, 22 czerwca 2022 r.

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury

Dotyczy: zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu organizacji rolniczych #HodowcyRazem wspierających inicjatywę zmiany przepisów Prawa wodnego w zakresie liberalizacji obrotu nawozami naturalnymi, dziękujemy za spotkanie w dniu 14 czerwca 2022 r. z panią Małgorzatą Bogucką-Szymalską – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Na spotkaniu  zostały omówione możliwości zmiany art. 105a ust. 6 ustawy, który w obecnym brzmieniu umożliwia zbycie tylko 30% gnojówki i gnojowicy wyprodukowanego w gospodarstwach utrzymujących powyżej 2000 szt. tuczników lub 750 macior. Przepis ten w aktualnej sytuacji ograniczonej dostępności nawozów mineralnych oraz ich wysokich cen nie jest zbieżny z oczekiwaniami rolników, czego dowodem jest szerokie poparcie podpisanych pod listem rolniczych organizacji branżowych. W naszej opinii liberalizacja przepisów jest niezbędna, aby odwrócić niekorzystny trend spadku pogłowia świń w Polsce oraz poprawić konkurencyjność krajowej produkcji roślinnej w stosunku do rolników unijnych, których takie ograniczenia nie obowiązują.

Zgodnie z uzgodnieniami na spotkaniu załączamy poniżej propozycję rozwiązań legislacyjnych wraz z uzasadnieniem przygotowanych przez organizacje rolnicze. Prosimy o informację, czy Ministerstwo Infrastruktury rozważy możliwość wystąpienia z inicjatywą legislacyjną zmiany Prawa wodnego w przypadku, gdy zaproponowane przez organizacje branżowe rozwiązania znajdą uznanie i akceptację Pana Ministra.

 

Do wiadomości:

  1. Lech Kołakowski – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Marek Zagórski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI