#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Stanowisko dot. pilotażowego programu zwalczania ASF, który powstał w Woj. Lubuskim

6/02/2023 | Stanowiska

Warszawa, 6 lutego 2023 r.

STANOWISKO INICJATYWY  #HODOWCYRAZEM:

DOTYCZĄCE  WDROŻENIA PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA  ASF, KTÓRY POWSTAŁ  W  WOJ. LUBUSKIM

Ostatnio pojawiają się głosy o coraz lepszej sytuacji związanej ze zwalczaniem ASF w Polsce . Niestety, to wcale nie oznacza, że problem jest mniejszy. Jednocześnie podejmowane są działania związane z powstrzymaniem procesu likwidacji kolejnych produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rolnych i prowadzone są prace zmierzające do odbudowy produkcji trzody chlewnej w Polsce. Jednak bez bardziej zdecydowanych i precyzyjnych działań w procesie zwalczania ASF w kraju wszelkie próby odbudowy produkcji są skazane na niepowodzenie.

Jednym z działań oddolnych jest Program Zwalczania ASF, który powstał w województwie lubuskim i który jest uzupełnieniem działań podejmowanych przez resort rolnictwa.

Program uzyskał pozytywną opinię Głównego Lekarza weterynarii i środowisk producentów trzody chlewnej, którym został zaprezentowany.

Program kładzie szczególny nacisk na współpracę uczestników zwalczania ASF /rolnicy, weterynaria, myśliwi, lasy państwowe, ODR/. W listopadzie 2022 r rozpoczęto pierwsze prace związane z realizacją programu i pierwsze wyniki potwierdzają celowość jego założeń .

Niestety, od listopada 2022 r nie uzyskaliśmy pozytywnej  opinii resortu rolnictwa i program szczególnie w zakresie prac związanych z producentami trzody chlewnej nie może być w pełni realizowany.

Apelujemy do Pana Wicepremiera o pilne odniesienie się i wsparcie tej ważnej i cennej inicjatywy kluczowych dla zwalczania ASF środowisk, która może zainicjować podobne działania oddolne w innych regionach Polski i istotnie przyczynić się do zwalczania tej strategicznej choroby.

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI