#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Odpowiedź na zapytanie MRiRW w sprawie zainteresowania rolników biopaliwami B100 i B20

7/04/2022 | Stanowiska

Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.
Szanowny Pan
Rafał Romanowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Dotyczy: pisma nr DNI.oze.692.2.2022  w zakresie zainteresowania wśród rolników paliwami B100 i B20
 
Organizacje rolnicze skupione w ramach inicjatywy „#HodowcyRazem” z zadowoleniem przyjmują zainteresowanie Pana Ministra potrzebą dywersyfikacji pozyskania surowców do paliw płynnych, w tym do oleju napędowego.

Po zebraniu informacji od producentów rolnych naszych organizacji uważamy, że lepszym przyjęciem będzie się cieszyć stosowanie biopaliwa B20.

Pragniemy jednak zauważyć, że olej napędowy z dodatkiem 20% estrów był w krajowym obrocie,  ale został wycofany. Dlatego na początku należy naszym zdaniem przeanalizować przyczynę  ww. faktu.

W rozmowach przeprowadzonych z serwisami firm handlujących ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi dowiedzieliśmy się, że w silnikach nie wszystkich firm zaleca się stosowanie innego paliwa jak B7 (zał. fragment instrukcji eksploatacyjnej kombajnu Class z silnikiem Mercedesa). Wydaje się, że potrzebne byłyby z Państwa strony działania zmierzające do określenia standaryzacji możliwości technicznych stosowania paliwa B20 do silników wykorzystywanych do sprzętu rolniczego.

Konieczne są rozwiązania systemowe. Dlatego uważamy, że należy rozpocząć rozmowy, dyskusję z producentami wysokiej klasy silników stosowanych w krajowym rolnictwie nad technicznymi możliwościami wykorzystania paliw z większym dodatkiem biopaliw np. B20 bez uszczerbku dla sprawności silnika.

Z tych rozmów powinny wybrzmieć konkretne zalecenia dla producentów rolnych użytkowników  ww.  paliwa, m.in.:

– dotyczące okresu stosowania B20,  m.in. w jakich temperaturach otoczenia zaleca się jego stosowanie

– sposobu magazynowania i częstotliwości czyszczenia zbiorników do przechowywania B20

– wpływu stosowania paliwa z większym dodatkiem estrów na żywotność silnika oraz zwiększone zużycie paliwa.

Ponadto uważamy, że konieczna jest znaczna zachęta cenowa w zakupie B20 rekompensująca ewentualne uciążliwości związane zarówno z jego magazynowaniem, jak i eksploatacją silników.  Należy również wyeliminować zdarzające się praktyki sprzedaży paliwa w hurcie przez ich producentów dystrybutorom – po wyższej cenie jak w danym czasie jest w detalu. Uwzględnienie m.in.  przedstawionych przez nas problemów wyeliminuje nieporozumienia co do prawidłowej eksploatacji ww. sprzętu przez producentów rolnych.

Uważamy, że dopiero wtedy ponowne wprowadzenie B20 do obrotu będzie z pożytkiem dla  zachowania  pewnej niezależności w produkcji paliwa,  jak i dla  rolników stosujących  ww. paliwo bez uszczerbku w eksploatacji silników.

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Załącznik: Wyciąg z instrukcji obsługi silnika kombajnu marki Claas Axion typ A40.

W

I

Ę

C

E

J

 
„Ekologiczne” nieścisłości

„Ekologiczne” nieścisłości

Czas zająć stanowiskoCzas zająć stanowiskoCzas zająć stanowiskoWarszawa, 24 sierpnia 2022 r.W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej publikacji promujących tzw. ekologiczne produkty. Niestety, nawet te sygnowane podpisami autorytetów naukowych nie są wolne od...

read more
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

©2022 by #HodowcyRazem

DESIGNED BY: