#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Odpowiedź na zapytanie MRiRW w sprawie zainteresowania rolników biopaliwami B100 i B20

7/04/2022 | Stanowiska

Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.
Szanowny Pan
Rafał Romanowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Dotyczy: pisma nr DNI.oze.692.2.2022  w zakresie zainteresowania wśród rolników paliwami B100 i B20
 
Organizacje rolnicze skupione w ramach inicjatywy „#HodowcyRazem” z zadowoleniem przyjmują zainteresowanie Pana Ministra potrzebą dywersyfikacji pozyskania surowców do paliw płynnych, w tym do oleju napędowego.

Po zebraniu informacji od producentów rolnych naszych organizacji uważamy, że lepszym przyjęciem będzie się cieszyć stosowanie biopaliwa B20.

Pragniemy jednak zauważyć, że olej napędowy z dodatkiem 20% estrów był w krajowym obrocie,  ale został wycofany. Dlatego na początku należy naszym zdaniem przeanalizować przyczynę  ww. faktu.

W rozmowach przeprowadzonych z serwisami firm handlujących ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi dowiedzieliśmy się, że w silnikach nie wszystkich firm zaleca się stosowanie innego paliwa jak B7 (zał. fragment instrukcji eksploatacyjnej kombajnu Class z silnikiem Mercedesa). Wydaje się, że potrzebne byłyby z Państwa strony działania zmierzające do określenia standaryzacji możliwości technicznych stosowania paliwa B20 do silników wykorzystywanych do sprzętu rolniczego.

Konieczne są rozwiązania systemowe. Dlatego uważamy, że należy rozpocząć rozmowy, dyskusję z producentami wysokiej klasy silników stosowanych w krajowym rolnictwie nad technicznymi możliwościami wykorzystania paliw z większym dodatkiem biopaliw np. B20 bez uszczerbku dla sprawności silnika.

Z tych rozmów powinny wybrzmieć konkretne zalecenia dla producentów rolnych użytkowników  ww.  paliwa, m.in.:

– dotyczące okresu stosowania B20,  m.in. w jakich temperaturach otoczenia zaleca się jego stosowanie

– sposobu magazynowania i częstotliwości czyszczenia zbiorników do przechowywania B20

– wpływu stosowania paliwa z większym dodatkiem estrów na żywotność silnika oraz zwiększone zużycie paliwa.

Ponadto uważamy, że konieczna jest znaczna zachęta cenowa w zakupie B20 rekompensująca ewentualne uciążliwości związane zarówno z jego magazynowaniem, jak i eksploatacją silników.  Należy również wyeliminować zdarzające się praktyki sprzedaży paliwa w hurcie przez ich producentów dystrybutorom – po wyższej cenie jak w danym czasie jest w detalu. Uwzględnienie m.in.  przedstawionych przez nas problemów wyeliminuje nieporozumienia co do prawidłowej eksploatacji ww. sprzętu przez producentów rolnych.

Uważamy, że dopiero wtedy ponowne wprowadzenie B20 do obrotu będzie z pożytkiem dla  zachowania  pewnej niezależności w produkcji paliwa,  jak i dla  rolników stosujących  ww. paliwo bez uszczerbku w eksploatacji silników.

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Załącznik: Wyciąg z instrukcji obsługi silnika kombajnu marki Claas Axion typ A40.

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI