#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Stanowisko dotyczące poparcia Apelu firmy Agromax Racibórz w obronie miejsc pracy i wstrzymania likwidacji fermy bydła mlecznego

5/06/2023 | Stanowiska

Warszawa, 5 czerwca 2023 r.

Szanowny Pan
Waldemar Humięcki
Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 
Stanowisko inicjatywy #HodowcyRazem dotyczące poparcia Apelu firmy Agromax Racibórz w obronie miejsc pracy, a tym samym wstrzymania likwidacji fermy bydła mlecznego (produkującej 17 tys. litrów mleka dziennie).

Sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem reprezentujący osiem największych organizacji zrzeszających hodowców wyrażają poparcie dla Petycji: Apelu w obronie miejsc pracy, a tym samym wstrzymania likwidacji fermy bydła mlecznego wystosowanego przez załogę Przedsiębiorstwa Rolno- Przemysłowego „AGROMAX” Sp. z o.o. w Raciborzu do Pana Waldemara Humięckiego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gospodarstwo dzięki wspólnemu wysiłkowi załogi dźwignięto z popegeerowskich ruin i pomimo powodzi, pandemii i kryzysów stało się, gospodarując na przeszło 2400 ha, największym producentem mleka w województwie śląskim. Według planów KOWR, większość dotychczas dzierżawionych przez Agromax gruntów ma być przeznaczonych na potrzeby rolników indywidualnych, przy pozostawieniu dwóch niewielkich, absolutnie niewystarczających Ośrodków Produkcji Rolnej (OPR) o powierzchni ok. 380 ha.

Mając na uwadze osiągniecie kompromisu inicjatywa #HodowcyRazem proponuje by grunty dotychczas dzierżawione przez firmę podzielić następująco: 1400 ha przeznaczyć dla rolników indywidualnych, a pozostałe 1000 ha przypisać do planowanych Ośrodków Produkcji Rolniczej, pomimo braku wyłączenia 30% powierzchni dzierżawionych gruntów. Do rozdysponowania dla rolników indywidualnych pozostanie zatem 58 % dzierżawionych obecnie gruntów tj. około 1400 ha. Pozostałe dla firmy „Agromax” Sp. z o.o. ok. 1000 ha powinno pozwolić na utrzymanie przy życiu Fermy Bydła Mlecznego w Wojnowicach na ok. 1100 szt. bydła, w tym ok. 530 szt. krów mlecznych oraz utrzymanie zatrudnienia dla blisko 80 osób, a utrzymanie z rodzinami dla około 250 osób. Dodatkowy tysiąc osób to pracownicy kooperantów, kontrahentów i odbiorców gospodarstwa, współpracujących z nim od wielu lat.

Pracownicy firmy w obliczu braku perspektyw dalszej egzystencji fermy bydła i firmy, poprzez protest przy OT KOWR w Częstochowie wyrazili swoje obawy o utratę pracy, która dla wielu pracowników i ich rodzin jest jedynym źródłem utrzymania.

Mamy nadzieję, że te, uzupełnione, informacje pozwolą podjąć Panu Dyrektorowi racjonalną i sprawiedliwą decyzję, zarówno satysfakcjonującą rolników indywidualnych, jak i pozwalającą zachować miejsca pracy i byt załogi Agromaxu oraz znaczącą i ważną dla regionu produkcję mleka.

W załączeniu:

Apel w obronie miejsc pracy.

Z poważaniem,

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI