#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Stanowisko w sprawie objęcia pomocą wszystkich producentów kukurydzy i wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących produktów rolnych

12/02/2024 | Stanowiska

Warszawa, dnia 9 lutego 2024 r.

Szanowny Pan
Czesław Siekierski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Komisji Europejskiej o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy producentom kukurydzy w kwocie 230 mln Euro tj. ok 1 mld zł, o czym poinformował komisarz Janusz Wojciechowski już 19.01.2024 r. Pomoc tę traktujemy jako pokrycie strat związanych z wysokimi kosztami uprawy kukurydzy w roku 2023 i niską ceną zbytu związaną z destabilizacją rynku produktów rolnych, w tym kukurydzy.

W związku z tym jest dla nas nie do przyjęcia różnicowanie dopłat w zależności od regionu a szczególnie pominięcie w przyznaniu pomocy rolników uprawiających kukurydzę na kiszonkę. Wysokie koszty uprawy kukurydzy dotyczą całego kraju i każdego rodzaju uprawy kukurydzy. Krajowy rynek zbytu jest rynkiem globalnym a odległości przy dzisiejszych środkach transportu i rozwiązaniach logistycznych nie stanowią istotnego problemu. Dzielenie rolników poprzez przyznawanie pieniędzy nie służy jedności polskiej wsi. Pominięcie producentów kukurydzy na kiszonkę w rozdziale pomocy jest wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące dla tej grupy producentów rolnych, ponieważ ponoszą oni takie same koszty uprawy. To, że produkują oni na własne potrzeby powinno być premiowane, ponieważ są pierwszym i istotnym elementem przetwórstwa rolnego. Wielu z nich jest producentami mleka, którzy pomimo spadku cen i trudnej sytuacji nie uzyskali żadnej pomocy ze strony Państwa Polskiego.

W związku z powyższym wnioskujemy do Pana Ministra o objęcie wszystkich producentów kukurydzy, zarówno tych uprawiających na ziarno, jak i na kiszonkę na terenie całego kraju jednolitą dopłatą. Ponadto uważamy za konieczne wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących produktów rolnych równolegle do gaszenia pożarów doraźną pomocą.

Z poważaniem,

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI